Tá Coláiste na Rinne ag lorg….. Coláiste na Rinne is seeking…..

 

Dáta deiridh chun glacadh le hiarratais ná an Aoine 23ú Iúil. Closing date for receipt of applications is Friday July 23rd. Details below.

De bharr fás, tá Coláiste na Rinne ag lorg daoine dos na postanna seo a leanas:
Due to an increase in the number of students attending Coláiste na Rinne, the following positions are now available:

 • Tuismitheoirí Tí – obair oíche pháirt-aimseartha ag déanamh maoirseacht ar phaistí rang 6 & paistí TY
  House parent – part time night work supervising 6th class and transition year students.
 • Freastalaí Seomra Bia/Cúntóir Cistine – páirt aimseartha leanúnach atá i gceist anseo idir 15 & 30 uair sa tseachtain
  Dining room/Kitchen Assistant – ongoing part time work with 15-30 hours per week available.

*Níl an dhá phost thuas luaite oiriúnach do scoláirí scoile ach do dhaoine fásta ag lorg oibre leanúnach i rith na seachtaine.*The above jobs are not suitable for school students as daytime hours are required during the week.

 • Freastalaí Seomra Bia – páirt aimseartha (obair tráthnóna agus deireadh seachtaine i gceist)
  Dining room assistant – part time (evening and weekends)
 • Freastalaí Cistine – páirt aimseartha (obair tráthnóna agus deireadh seachtaine i gceist)
  Kitchen assistant – part time (evening and weekends)
 • Freastalaí Foireann Tí – páirt aimseartha (obair deireadh seachtaine amháin)
  Housekeeping – part time (weekends)

*Tá na postanna thuas luaite oiriúnach do scoláirí atá fós ag freastal ar scoil. *The above jobs are suitable for students looking for part time work.

Tá leibhéal bunúsach Gaeilge ag teastáil dos na postanna ar fad thuas ach beidh ranganna Gaeilge & tacaíocht leanúnach ar fáil dos na daoine cearta. At a minimum a basic level of spoken Irish is required but training can be provided for the right people.

Seol do CV chuig leanne@anrinn.com roimh Aoine 23ú Iúil nó seol isteach é chuig Bainisteoir Feidhme, Coláiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach, Dungarbhán, Co. Phort Láirge.
Send your CV to leanne@anrinn.com before Friday the 23rd of July or post to Bainisteoir Feidhme, Coláiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach, Dungarbhán, Co. Phort Láirge.