Tá Coláiste na Rinne ag lorg Ard Chinnirí…….

Tá Coláiste na Rinne ag lorg Ard Chinnirí chun cabhrú linn aire agus cúnamh a thabhairt do scoláirí ó aois 12 – 17 bliana d’aois. Aidhm an phoist isea labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc daoine óga trí na himeactaí éagsúla, cosúil le spórt, ealaín, ceol & rince a chuirtear ar fáil sa Choláiste.  agus atá ag iarraidh bheith mar chuid  d’fhoireann a spreagann agus a mhealann scoláirí ar a dturas teanga anseo i nGaeltacht na nDéise.

Tá pacáiste tarraingteach ar fáil don duine ceart chomh maith le traenáil leanúnach. Is post lán-aimseartha é seo agus tá gá le solúbthacht mar go mbeidh roinnt obair thráthnóna agus deireadh seachtaine ag teastáil.

Tá cumas sa Ghaeilge ag teastáil ach beidh tacaíocht ar fáil don té a cheapfar taithí a fhail a gcuid Gaeilge a fheabhsú freisin. Is buntáiste é taithí nó cáilíocht ag obair le páistí & déagóiri a bheith agat.

Ba chóir go mbeadh fonn ort cabhair agus cúnamh a thabhairt do dhaoine óga ó aois 12 ar aghaidh agus iad a mhealladh tré imeachtaí éagsúla i dtimpeallacht a ghluaiseann ar aghaidh go tapa.

Chun tuilleadh eolais nó chun cur isteach ar an bpost seo seol do CV chuig leanne@anrinn.com nó sa phost go dtí Leanne Sheridan, Bainisteoir Feidhme, Coláiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Dáta deiridh chun glacadh le hiarratais ná an Aoine an 21ú Bealtaine.

—————————————————————————————–

Coláiste na Rinne is looking for full time Youth Leaders to help care for students aged 12-17.  The role is in an Irish-speaking boarding school that hosts students at primary and secondary level. We are looking for someone who is passionate about working with young people between the ages of 12 – 17 and wants to become part of a team who helps inspire and encourage them on their exceptional journey in the beautiful Gaeltacht of An Rinn.

An attractive package is available for the right person along with continued training and progression. This is a full time job and requires flexibility as some evening, night and weekend work will be required.

Good Spoken Irish is required but training can be provided. A qualification or experience in working with young students is an advantage.

A desire to help, encourage and inspire young people through sport, arts & crafts and activities in a fast paced environment is a must.

For more information or to apply for this job please send your CV to Leanne@anrinn.com or post to Leanne Sheridan, Bainisteoir Feidhme, Coláiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach, Dungarvan, Co. Waterford.

Closing date is Friday the 21st of May.