“Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa seo, bhí na ranganna den scoth chun do chuid Gaeilge a fheabhsú. D'fhoglaim mé a lán rudaí úsáideacha”.
Kerri

“Thaitin an cúrsa go mór liom. Bhí na ranganna den scoth” Máiréad

“Bhain mé a lán taitnimh as an gcúrsa SCG seo. Bhí na múinteoirí ar fheabhas” Angela

“Bhí an cúrsa iontach ar fad – bhí na múinteoirí ar fheabhas – d’fhoghlaim mé a lán rudaí nua” Robert

“Bhain mé an taitneamh as m’am sa Rinn. Tá cultúr sa Choláiste atá chomh deas agus bíonn tú i gcónaí ag foghlaim i gcomhthéacs nádúrtha”. Jane

“Bhí clár na n-imeachtaí an-oiriúnach dúinn, mar bhí am saor againn gach lá agus na himeachtaí an-eagraithe.” Ruth

“Bhí gach duine cáirdiúil agus bhí gach rud ar fheabhas” Rachel

“Is cúrsa den scoth é an cúrsa OCG i gColáiste na Rinne. Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa! Bhí na ranganna agus na himeachtaí go léir usáideach, cabhrach agus taitneamhach. Bhí gaol iontach ann idir na múinteoirí agus na daltaí agus bhí go leor craic againn!” Susan

“Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa seo. D’fhoghlaim mé a lán ó na múinteoirí agus anois táim compórdach ag labhairt as Gaeilge.  Cabhair iontach do na scrúdaithe” Treasa

“Bhain mé an-taitneamh as.  Bhí na múinteoirí ar fheabhas agus na ranganna ar fad go hiontach. Bhí an caighdeán an-ard agus d’fhoghlaim mé a lán rudaí” Brian