Clár

Aoine 13/04

18.00               Tae & Clárú

19.50               Focal fáiltithe:

20.00 ~ 21.00 Léacht (1) An Béaloideas i bhFilíocht Nuala Rua Ní Dhomhnaill

le Nuala Ní Dhomhnaill

21.30 ~           Seisiún Ceoil Marine Bar (bus ag dul ann 21.30 ag teacht as 23.59)

(tugtar cuireadh do lucht an Tionóil úirlisí ceoil a thabhairt leo)

 

Satharn 14/04

09.00               Bricfeasta

10.00               Seoladh Feasta & plé ar:

conas is fearr athnuachan a dhéanamh ar obair Chonradh na Gaeilge i gCo. Phort Láirge

10.45 ~ 11.15 Tae/caifé, gearrchaint                          leis an Dr. Míchéal Ó Drisleáin

11.30 ~ 12.30 Téama (2) Bailiú an Bhéaloidis sna ‘20í agus sna 30í

11.30   Saothrú an Bhéaloidis i gceantar na Rinne agus an tSean-Phobail sna 1930í                                             leis an Dr.Ciarán Ó Gealbháin

12.00 Wilhelm Doegen agus taifeadadh seanGhaeilgeoirí na hÉireann 1928-31

le Seán Mac Labhraí

13.00               Dinnéar

14.15               Turas bus ar an Seanphobal             faoi threoir ag Deaglán Ó Turraoin

18.00               Tae

19.30               Taispeántas & Aonach Leabhar

20.00             Cuisle (Meánscoil San Nioclás)

Cór Fear na nDéise

21.30               Cuairt ar Tigh an Cheoil

 

Domhnach 15/04

10.00               Bricfeasta

11.45               Aifreann

13.00               Dinnéar & Scor

eolas breise ó

Séamus Ó Máille (086)377 9071 & Donnchadh Ó hAodha (087)242 1267

www.dailnamumhan.ie

 

 

An Béaloideas i bhFilíocht Nuala Rua Ní Dhomhnaill

Beidh plé anseo ar an gceangal atá idir ár mBéaloideas agus an fhilíócht.

 

Bhain Nuala Ní Dhomhnaill céim amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.   Bhí dlúthbhaint aici leis an bhfiontar INNTI.   Foilsíodh a céad cnuasach, Dealg Droighin (1981), Féar Suaitheanseach (1984), Feis (1991), Fionnáin is Róiseanna (1993), Cead Aighnis (1994).   Ina ball d’Aosdána agus bhí sí mar Ollamh Filíochta na hÉireann (2001~2004).   Leagann sí béim mhór ar an mBéaloideas ina cuid dánta.   Féith an ghrinn agus rian den fheimineachas le brath uaithi chomh maith.

 

Gearrchaint

Sa chaint seo déanfar trácht gairid ar sheanchas na Déise

 

Ón mBaile Dubh in Iarthar Phort Láirge don Dr. Míchéal Ó Drisleáin.   Bhain céim BCL, Dlí agus Gaeilge, amach i 2008.   Ph.D bainte amach i 2013 san Ollscoil chéanna bunaithe ar ábhar a bhailigh an Dr. Piaras de Hindeberg sa Rinn.   Tá an bailiúchán san i gColáiste na Rinne agus na céadta uair a’chloig de sheanchas na háite sa chnuasach luachmhar seo.   Is Leas-Bhainisteoir é Míchéal i gColáiste na Rinne agus bíonn sé le clos ar uairibh ar WLR FM, RnaG agus TG4

 

Téama: Bailiú an Bhéaloidis sna ‘20í agus sna 30í

Saothrú an Bhéaloidis i gceantar na Rinne agus an tSean-Phobail sna 1930í

 

De bhunadh an tSean-Phobail i nGaeltacht na nDéise, mar a bhfuil cónaí fós air, é An Dr. Ciarán Ó Gealbháin.   Léachtóir is ea Ciarán ii Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile Corcaigh.   Iarbhall den ngrúpa ceoil Danú.   Is ar ghnéithe de thraidisiún amhránaíochta na nDéise a bhunaigh sé a thráchtas dochtúireachta.

 

Wilhelm Doegen agus taifeadadh seanGhaeilgeoirí na hÉireann 1928-31

 

Is de bhunadh Contae Ard Mhacha, mar a bhfuil cónaí fós air é Seán Mac Labhraí.   Iarléachtóir Sinsearach le Teanga agus le Litríocht na Gaeilge I gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire, Béal Feirste .   Suim ar leith aige i litríocht Oirghialla.   Ball de choiste an Chumann Scoildrámaíochta.

 

Cuisle

Grúpa ceoltóirí traidisiúnta óga ó Mheáscoil San Nioclás sa Rinn, faoi stiúir an mhúinteora Sinéad Ní Fhathaigh, is ea Cuisle.   Thángadar le chéile chun sraith cheoil a chóiriú don gcomórtas mór le rá: Siansa Gael Linn.

 

Cór Fear na nDéise

Tá Cór Fear na nDéise lonnaithe i nGaeltachtaí na Rinne agus an tSeanphobail.   Is í príomh aidhm an Chóir ná athbheochan agus cur i láthair a dhéanamh ar amhráin áitiúla.   Tá roinnt de mhór-amhránaithe an tsean-nóis mar bhaill acu, chomh maith le píóbairí, boscadóirí, bheileadóirí agus ceoltóirí eile den scoth.