Cláraigh thíos| Register below 

 • €12 an táille do gach siúlóid: The fee for each walk is €12
 • Aistear thimpeall uair a’ chloig agus 3Km: last about one hour and covers about 3Km
 • Dé Luain 7i.n. to 8i.n.: Mondays walks 7pm to 8pm
 • Dé Máirt 12 go 1i.n.: Tuesdays walks 12 noon to 1pm
 • Dhá-theangach: The walks will be conducted bilingually
 • Nuair a cláraítear is ea a seoltar an nasc chugat chun íoc : You will receive a payment link after you register
 • Bí gléasta don aimsir agus bíodh na bróga i gceart: Please wear suitable clothing and footwear:

Bualadh le chéile: Meeting Point
Siúl 1: Sa charrchlós sa Choinigéar – Siúlóid éasca ar thalamh cothrom
Siúl 2: Tobar Dhéagláin Naofa – Siúlóid ar chosán le fána anseo agus ansiúd
Siúl 3: An Seanachaí ar an N25 – Siúlóid ar chosán sa choill

Táimid ag tnúth bualadh leat – Looking forward to meeting you….

Please note: Is féidir linn siúlóidí áitiúla a eagrú do ghrúpaí.   Bí i dteagmháil linn maidir leis na socruithe atá á lorg.
We also organise local walks for groups.  Contact eolas@anrinn.com regarding arrangements and requirements.

  Clárú thíos | Please click the Walks / Talks you would like to attend.
  SCROLL DOWN for SUBMIT button