Teimpléad Éigeantach 1:  Teimpléad um Measúnú Riosca maidir le Cumhdach Leanaí 

Measúnacht ar Riosca i gColáiste na Rinne | Risk Assessment

De réir alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus an cheanglais i gCaibidil 8 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 2017, is mar seo a leanas an Mheasúnacht Riosca Scríofa [Coláiste na Rinne].

1. Liosta de ghníomhaíochtaí an Choláiste

Seo a leanas liosta de ghníomhachtaí an Choláiste: Arrival and dismissal of pupils

 • Recreation breaks for pupils
 • Classroom teaching
 • One-to-one teaching
 • One-to-one counselling
 • Outdoor teaching activities
 • Sporting Activities
 • College outings
 • Use of toilet/changing/shower areas in the Coláiste
 • Provision of residential facilities for boarders
 • Use of off-site facilities for school activities
 • Colllege transport arrangements
 • Care of children with special educational needs, including intimate care where needed
 • Care of any vulnerable adult students, including intimate care where needed
 • Management of challenging behaviour amongst pupils
 • Administration of Medicine
 • Administration of First Aid
 • Prevention and dealing with bullying amongst pupils
 • Training of College personnel in child protection matters
 • Use of external personnel to supplement College activities
 • Care of pupils with specific vulnerabilities/ needs such as
  Pupils from ethnic minorities/migrants
  Members of the Traveller community
  Lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) children
  Pupils perceived to be LGBT
  Pupils of minority religious faiths
  Children in care
  Children on Child Protection Notification System
 • Recruitment of College personnel including –
  Teachers
  Caretakers
  Office Staff
  Household Staff
  Kitchen Staff
  Student Supervisors/Prefects
  External Tutors/Guest Speakers
  Volunteers/Parents in College activities
  Visitors/contractors present in College at any time
 • Participation by pupils in religious ceremonies/religious instruction external to the College
 • Use of Information and Communication Technology by College students
 • Application of sanctions under the College’s Code of Behaviour including detention of pupils, confiscation of phones, suspension, expulsion.
 • Students participating in work experience in the College
 • Third level students undertaking training placement in the College
 • Use of video/photography/other media to record College events
 • Use of premises by other organisations

2. Tá na rioscaí díobhála seo a leanas sonraithe ag an scoil i leith a cuid
gníomhaíochtaí –

 • Risk of harm not being recognised by College personnel
 • Risk of harm not being reported properly and promptly by College personnel
 • Risk of child being harmed in the school by a member of College personnel
 • Risk of child being harmed in the College by another child
 • Risk of child being harmed in the school by volunteer or visitor to the College
 • Risk of child being harmed by a member of College personnel, a member of staff of another organisation or other person while child participating in out of school activities e.g. school trip
 • Risk of harm due to bullying of child
 • Risk of harm due to inadequate supervision of children in the College
 • Risk of harm due to inadequate supervision of children while attending out of College activities
 • Risk of harm due to inappropriate relationship/communications between child and another child or adult
 • Risk of harm due to children inappropriately accessing/using computers, social media, phones and other devices while under college juristiction
 • Risk of harm to children who have particular vulnerabilities
 • Risk of harm to child while a child is receiving intimate care attention
 • Risk of harm due to inadequate code of behaviour
 • Risk of harm in one-to-one teaching, one-to-one interaction, counselling, coaching situation
 • Risk of harm caused by member of College personnel communicating with pupils in an inappropriate manner via social media, texting, digital device or other manner
 • Risk of harm caused by staff on call supervising at night sharing toilet facilities with students.

Risk of harm caused by member of College personnel accessing/circulating inappropriate material via social media, texting, digital device or other manner

3. Tá na nósanna imeachta seo a leanas ar bun ag an scoil chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí díobhála atá sonraithe sa mheasúnacht seo –

 • All College personnel are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement
 • The Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 are made available to all College personnel
 • College Personnel are required to adhere to the Children First Act 2015 and all registered teaching staff are required to adhere to the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017
 • The College has an Anti-Bullying Policy which fully adheres to the requirements of the Department’s Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools
 • The College has a yard/playground supervision policy to ensure appropriate supervision of children during, assembly, dismissal and breaks and in respect of specific areas such as toilets, changing rooms etc.
 • The College has in place a policy and clear procedures in respect of school outings
 • The College has a Health and safety policy
 • The College adheres to the requirements of the Garda vetting legislation
 • The College staff adhere to the College Policies, Procedures and Practices set out by the College. Teaching Staff adhere to the Code of Conduct as issued by the Teaching Council.
 • The College complies with the agreed disciplinary procedures for teaching staff
 • Any child requiring intimate care will have a care plan drawn up by College Nurse
 • The College has in place a policy and procedures for the administration of medication to pupils
 • The College –
  • Has provided each member of College staff with an up to date copy of the College’s Child Safeguarding Statement
  • Ensures all new staff are provided with a copy of the College’s Child Safeguarding Statement
  • Provide and Encourages staff to avail of relevant training
  • Provides and Encourages Management Committee members to avail of relevant training
  • Maintains records of all staff and board member training
 • The College has in place a policy and procedures for the administration of First Aid
 • The College has in place a code of behaviour for pupils
 • The College has in place an ICT policy in respect of usage of ICT by pupils
 • The College has in place a mobile phone policy in respect of usage of mobile phones by pupils
 • The College has in place a Critical Incident Management Plan
 • The College has in place a policy and procedures in respect of students undertaking work experience in the College

Nóta Tábhachtach:  Is ceart a thabhairt faoi deara gurb é atá i gceist le baol i gcomhthéacs na measúnachta riosca seo ná an riosca  “díobhála” mar a shainmhínítear é san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus nach é an riosca ginearálta i leith sláinte agus sábháilteachta atá i gceist.    Leagtar amach an tsainmhíniú ar an “díobháil” i gCaibidil 4 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do  Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 2017.

Agus é ag tabhairt faoin measúnacht riosca seo, tá gach dícheall déanta ag an mbord bainistíochta chun a shonrú sa mhéid gur féidir é na rioscaí díobhála atá ábhartha don scoil agus chun a chinntiú go mbíonn nósanna imeachta leordhóthanacha ar bun chun gach riosca atá sonraithe a bhainistiú.    Cé nach féidir gach riosca díobhála a thuar agus a bhaint, tá na nósanna imeachta atá liostaithe sa mheasúnacht riosca seo ar bun ag an scoil chun na rioscaí a bhainistiú agus a mhaolú sa mhéid gur féidir é.

Chuir an Bord Bainistíochta an mheasúnacht riosca seo i gcrích ar 27.4.2019.  Athbhreithneofar é mar chuid den athbhreithniú bliantúil ar Ráiteas na Scoile maidir le Cumhdach Leanaí.