Samhradh | Summer 2023

 

Eolas Tábhachtach – Léigh led’ thoil sula gcuireann tú cúrsa in áirithe..

IMPORTANT INFORMATION PLEASE READ BEFORE BOOKING A COURSE

D’fhéadfadh sé bheith casta dearmad a dhéantar agus áit á chur in áirithe a cheartú níos déanaí.
Errors made at the time of booking may be difficult to rectify at a later point

IF YOUR COURSE OF CHOICE IS SHOWING FULL PLEASE CHECK BACK LATER AS A WAITING LIST MAY BE IN OPERATION FOR SOME COURSES

1. AG FANACHT SA CHOLÁISTE / Staying on Campus

Cuir d’áit in áirithe thíos d’aon chúrsa ina bhfuil lóistín ar campas san áireamh. Please book below any course which includes on campus accommodation.

2. AG FANACHT LE SEALBHÓIRÍ TÍ / Staying with a host family 

Tá sé riachtanach an teaglach a roghnú ÓN LIOSTA SEO sula gcuireann tú cúrsa in áirithe leis an gColáiste. If your child will be accommodated with a host family, it is essential to select and book your host family first from THIS LIST BEFORE booking the course below.

3. SPORTS | GAA
Tá súil againn a bheith ag obair le Cumann Lúthchleas Gael Phort Láirge le gnéithe de champaí spóirt an tsamhraidh atá acu, a bheith ar fáil i rith na gcúrsaí sa Choláiste i 2023. In conjunction with the GAA here in Waterford, we hope to provide elements of their summer programmes to students attending Coláiste na Rinne courses in 2023.

Cúrsa | Course
Cur Síos | Description
Dátaí | Dates
Lóistín | Accommodation
  1. Select course
  2. Apply online
  3. Pay fee
Cúrsa A Aois : Age 10 to 15 years

Level: Gach : All

Duration: Coicís : 2 weeks

08 go 22 Meitheamh : June
On campus Waiting List : Boy
Course Full
On campus : Girl
Course Full
On Campus : Other
Course Full
Sealbhóir Tí : : Host Family
Scoláire Lae : : Day Pupil
Cúrsa B Aois : Age 10 plus

Level: Gach : All

Duration: Coicís : 2 weeks

23 Meitheamh : June go 07 Iúil : July
Waiting List On Campus : Boy
WAITING LIST - On Campus : Girl
Waiting List On Campus : Other
Course Full
Sealbhóir Tí : : Host Family
Scoláire Lae : : Day Pupil
Cúrsa C Aois : Age 10 plus

Level: Gach : All

Duration: Coicís : 2 weeks

08 go 22 Iúil : July
WAITING LIST: On Campus : Boy
WAITING LIST :On Campus : Girl
On Campus : Other
Course Full
Sealbhóir Tí : : Host Family
Scoláire Lae : : Day Pupil
Cúrsa D Aois : Age 10 plus

Level: Gach : All

Duration: Coiscís : 2 weeks

23 Iúil : July go 06 Lúnasa : August
On campus : BOYS
WAITING LIST; On campus : GIRL
On Campus : Other
Course Full
Sealbhóir Tí : : Host Family
Scoláire Lae : : Day Pupil
Cúrsa H Students going into 6th year HONOURS only

Level: LC Honours

Duration: Coicís : 2 weeks

09 go 22 Iúil : July
On Campus : Boy WAITING LIST
On Campus : Girl WAITING LIST
Course Full
On Campus : Other
Course Full