Gach duine ag obair as lámha a chéile

Tá comhoibriú idir foireann an Choláiste agus tuismitheoirí / caomhnóirí fíor-thábhachtach
  1. Léigh rialacha Choláiste na Rinne le do pháiste.
  2. Bí cinnte go dtuigeann do pháiste (páistí) an baol a bhaineann le mí-iompar, go háirithe san uisce. Tugtar treoracha docht do dhaltaí anseo. Is féidir dalta a dhíbirt as an gcúrsa má bhíonn sárú ar an riail seo. Bíonn próiseas céimithe ann maidir le smacht agus iompar i bhfeidhm.
  3. Bí cinnte go dtuigeann do pháiste an tábhacht le haire a thabhairt do gach rud a thógann siad leo agus meas a léiriú do threalamh agus ionaid an Choláiste. Tá daltaí freagrach as a gcuid earraí pearsanta. Ní ghlacann an Coláiste aon fhreagrach as na rudaí seo, agus aon fhreagrach as aon rud a bheadh caillte / goidte. Ba cheart ainm a bheith ar gach rud.
  4. Fáiltíonn Coláiste na Rinne le tuairimí agus ceisteanna ó thuismitheoirí agus bímíd ag obair leis na tuismitheoirí / caomhnóirí ar leas na ndaltaí.
  5. Tosach don tosaí maidir le foirmeacha clárúcháin a bheith faighte ag an gColáiste. Moltar clárú chomh luath agus is féidir chun áit a fháil ar chúrsa samhraidh.