Atmaisféar na Gaeilge mórthimpeall

Tumadh iomlán sa Ghaeilge le ranganna, imeachtaí cultúrtha agus turasanna

Sonraí an chúrsa

Mar chuid de gach cúrsa eagraítear:

  • Ranganna d’ardchaigheán dírithe ar labhairt agus tuiscint na Gaeilge (5 uair a’ chloig gach lá)
  • Ranganna san amhránaíocht ar an sean nós agus ceardlanna rince
  • Cainteanna agus léachtaí ar ábhair éagsúla – stair, oidhreacht na háite, litríocht agus béaloideas
  • Imeachtaí cultúrtha
  • Turasanna agus siúlóidí treoraithe
  • Lóistín (lánlóistín, béilí ar fad san áireamh)

 

Tá na cúrsaí á reáchtáil faoin gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (TEG) agus beidh ranganna ar fáil sna léibhéil seo: A1, A2 agus B1.

A1: Beannachtaí, Áit Chónaithe, An Tigh/Lóistín, An Teaghlach, Caitheamh Aimsire, Mothúcháin, An Aimsir, An Ionad Oibre / Ollscoil; Struchtúr Teangacha, Córas briathra na Gaeilge, Réamhfhocail, Uimhreacha Pearsanta.

A2: Sonraí Pearsanta, Taisteal agus Laethanta Saoire, An Baile, Obair agus Staidéar, Cumarsáid i mBialann, Cur síos ar Dhaoine, Socruithe agus Pleananna a dhéanamh, Siopadóireacht, Treoracha, Gar a iarraidh; Réamhfhocail, Briathra agus aimsirí, An Chopail, Ainmfhocail, Aidiachtaí

B1: Beannachtaí agus Sonraí Pearsanta, An Teaghlach, Taisteal agus Laethanta Saoire, Teangacha agus Náisiúntachtaí, Caitheamh Aimsire, Féiltí, Bia, Pearsantachtaí, Mothúcháin agus Tinneas, Cúrsaí Reatha agus na Meáin Shóisialta; Litreacha agus Ríomh-phoist a scríobh; Aidiacht shealbhach, Uimhreacha, Na Briathra Rialta agus Neamhrialta.