Rogha iontach gach lá

Deis chun cultúr Ghaeltacht na nDéise a bhlaiseadh, ceol, amhránaíocht, rince agus tuilleadh

Mar chuid den chúrsa eagraítear turasanna go dtí áiteanna labhartha na Gaeilge chun an teanga a bhlaiseadh i ngáth imeachtaí an tsaoil sa timpeallacht nádúrtha.  Tugann na cuairteanna seo deis do rannpháirtithe an chúrsa meascadh le muintir na Gaeltachta agus a bheith páirteach in imeachtaí pobail.

Sampla de na himeachtaí cultúrtha a bhíonn idir lámha:

Siúlóidí treoraithe – An Coinigéar, Ceann Heilbhic, an Aird Mhór, baile oidhreachta.

Turas chuig Dánlann áitiúil – Dánlann Joan Clancy

Cuairt ar mhonarcha criostail – Criostal na Rinne

folcadáin trioscair – Sólás na Mara

Reilig an tSléibhe – cuimhneachán ar an nGorta Mór

Ceann Heilbhic agus leac na bhFíníní

táirgeoirí bia – feirm oisirí, Grúdlann Dhún Garbhán, Bácús Barrons.

Bíonn roinnt mhaith imeachtaí cultúrtha agus spraoí eagraithe chomh maith, céilithe, ceolchoirmeacha, amhránaíocht, tráth na gceist, rince.