Cuirtear an bhéim ar an nGaeilge labhartha

Múineann foireann dhíograiseach múinteoirí curaclam bunscoile na Roinne Oideachais i Scoil na Leanaí
Cabhraíonn imeachaí eagraithe, laistigh agus lasmuigh, le hatmaisféar nádúrtha Gaeilge a chruthú ó Mheán Fómhair ar aghaidh gach bliain. Tugann Scoil na Leanaí deis do dhaltaí líofacht na Gaeilge a thabhairt leo, ag freastal ar chumas gach páiste.
Déan Fiosrúchán

Cuireann Scoil na Leanaí oideachas cuimsitheach ar ard-chaighdeán ar fáil, aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Bíonn na ranganna beag a chabhraíonn le dea-atmaisféar a chruthú. Bíonn amchlár ar leith socruithe ó cheann ceann na seachtaine a chabhraíonn le forbairt an pháiste.

Scoil na Leanaí – Léargas ginearálta

  • Múintear na hábhair go léir ar Churacalam na bunscoile
  • Béim ar amhráin Ghaeilge, an fheadóg stáin a fhoghlaim, drámaíocht agus scileanna ríomhairí
  • Cúrsa tosaitheora sa bhFraincís
  • Staidéar Maoirsithe agus áiseanna don léitheoireacht
  • Cuirtear leabhair scoile ar fail
  • Tuairiscí scoile curtha ar fáil um Nollaig agus ag deireadh na bliana
  • Rince Gaelach agus ranganna ar an bhfidil ar fáil

Cuireann Scoil na Leanaí timpeallacht atá sábháilte ar fáil ina bhfaigheann na scoláirí an-aireachas ó cheann ceann na bliana. Bíonn na múinteoirí agus cinnirí ar faire amach do na daltaí chun a chinntiú go bhfuil siad sona sásta agus a cabhrú leo barr feabhais a bhaint amach, ó thaobh cúrsaí oideachais, morálta agus sóisialta de.

Leagtar an bhéim ar an bhfocal labhartha agus déantar gach iarracht na daltaí a ghríosadh chun an Ghaeilge a úsáid i gcónaí. Tuigeann na daltaí an luach a bhaineann leis an dteanga agus cruthaítear meas don Ghaeilge mar theanga atá beo agus éasca le húsáid. Cabhraíonn sé an teanga a fhoghlaim i slí nádúrtha mar seo agus tugann sé buntáiste do na daltaí agus iad ag triail ar an mheánscoil.

Bíonn rogha an-leathan d’ábhair léitheoireachta ar fáil do na daltaí, i mBéarla agus i nGaeilge agus bíonn amanna ar leith leagtha amach don léitheoireacht i rith na seachtaine. Faightear áiseanna maithe don spórt i gColáiste na Rinne, le cúirteanna leadóige, páirceanna peile, cúirteanna cispheile agus eithpheile agus halla mór do chluichí agus imeachtaí eile laistigh.

Bíonn altra cáilithe ar fáil i Scoil na Leanaí chun aireachas a thabhairt do shláinte na ndaltaí.