Gealltar Cúrsa Idirbhliana beo bríomhar

Foirm Iarratais
This is a Monday to Friday residential programme with students being accommodated on campus from Sunday evening until Friday at 4pm. All students participating in this exciting Transition Year programme will be required to use Irish at school, at leisure and during off campus excursions.
Book online here

Clár seachtainiúil | Weekly Programme

Teagasc Acadúil | Academic Tuition :
Déanfar teagasc acadúil sa rang trí mheán na Gaeilge ó Luan go hAoine. Academic class room tuition will take place through the medium of the Irish Language, Monday to Friday. Irish will be the spoken language of the course (classroom and extra-curricular activities) and every effort will be made to help the students on their language journey

Tá ceithre seachtaine de thaithí oibre taobh amuigh den gcampas mar chuid riachtanach den gcúrsa. Four weeks of work placement off-campus is an essential component of the course (on-campus accommodation is not included during the four weeks of work experience).

Beidh roinnt ceardlann difriúla mar chuid den gcúrsa, scannánaíocht agus na meáin ina measc. There will be a number of workshops as part of the course, including media and film-making.

Sampla de Ghníomhaíochtaí Seach-churaclaim | Sample of Extra Curricular Activities:

 • Clár Gaisce,
 • Mionchomhlacht,
 • Cúrsa Céad Cabhrach,
 • Teanga Comharthaíochta,
 • Ranganna braille,
 • Aoi-chainteoirí,
 • Scileanna Saoil,
 • Rannpháirtíocht Pobail,
 • Spórt Scoile,
 • Ceol agus Drámaíocht,
 • Toastmasters,
 • Ceardlanna
 • Ealaíona agus Ceardaíochta,
 • Turasanna Scoile,
 • Turasanna thar oíche,
 • Ceardlanna tógála foirne,
 • Cúrsa bia agus Sláinteachais,
 • Cúrsaí cóitseála spóirt.

Tar éis am scoile | After school hours:

Spórt, peil iomáint, camógaíocht, leadóg, cispheil, sacar, liathróid láimhe, liathróid raicéid san áireamh;

Gníomhaíochtaí lasmuigh agus laistigh, léiriú drámaíochta, ranganna rince, ceol agus drámaíocht, ranganna gairneoireachta agus ranganna naomhóige agus seoltóireachta.

Tá sé de chead ag an gColáiste an clár a athrú de réir mar is gá. The College may alter the programme as necessary.

Clárama Laethúil | Daily Timetable

8.30                            Bricfeasta
9.00 – 11.00            3 thréimhse ranga
11.00 – 11.15             Briseadh
11.15 – 1.00              3 thréimhse ranga
1.00 – 1.30                 Lón
1.30 – 3.30               3 thréimhse ranga
3.30 – 6.00                 Gníomhaíochtaí tar éis scoile
6.00 – 7.00                 Tae
************************
7.00 – 9.30               Project Work / activities / free time
9.30                            Suipéar
10.00                         Filleadh ar an Lóistín

Download our TY Brochure