The information requested on this form is used for the purpose of processing this inquiry only. We will ask your permission below to contact you in relation to any other information concerning Coláiste na Rinne.
    Úsáidfear an t-eolas ar an bhfoirm seo chun an fiosrúchán a phróiseáil amháin. Lorgófar cead uait thíos chun teagmháil a dhéanamh leat maidir le haon eolas breise a bhaineann le Coláiste na Rinne.

    How many people will be in your group approximately | An mó duine a bheidh sa ghrúpa / rang ?