LÓISTÍN

Tá lóistín ar fáil ar champas an Choláiste don gcúsa seo. Tá seomraí beirte ar fáil agus tá cúpla seomraí singil ar fáil leis. Tosach ag an tosaí.

Beidh fáilte roimh scoláirí le lóistín dá chuid féin lasmuigh de Champas an Choláiste freastal ar an gcúrsa mar Scoláirí Lae.

Beidh teagasc agus béilte ar an gcampas clúdaithe i dtáille an chúrsa.

Sa chás go bhfuil do rogha lóistín thíos lán, déan teagmháil linn ag eolas@anrinn.com

 

ÁIT A CHUR IN ÁIRITHE

Is féidir leat an táille iomlán a íoc agus tú ag cur áit in áirithe, nó is féidir áit a chur in áirithe ach éarlais €200 a íoc. Sa chás go n-íoctar éarlais, beidh an cuid eile den táille le n-íoc faoin 20ú Meitheamh. Seolfar R-phost amach ag lorg an cuid eile den táille go luath i Mí an Mheithimh.


ACCOMMODATION

Accommodation is available on the Coláiste na Rinne campus for this course. There are both twin rooms and a small number of single rooms available. First come first served. 

Students who have arranged their own accommodation outside the Coláiste na Rinne campus are welcome to attend this course as day students.

The course fee will include tuition and meals on campus.

If you’re chosen accommodation option is showing full please email eolas@anrinn.com

 

RESERVING YOUR PLACE

The full course fee can be paid on booking, or visitors can reserve their place by paying a deposit of €200. Where a deposit is paid, the balance of the course fee will be due for payment by June 20th. An email requesting the balance payment will be issued in early June.

Cúrsa | Course
Cur Síos | Description
Dátaí | Dates
Lóistín | Accommodation
  1. Select course
  2. Apply online
  3. Pay fee
Bunchúrsa Gaeilge na nDéise / Beginners Course
Emphasis on TEG level A1/A2 classes. Suitable for beginners.

Level: TEG A1/A2

Duration: 7 Days

28 July - 4 August
Single Room on Campus - Waiting List
Twin Room on Campus
Day Student
Meán/Ardchúrsa - Intermediate/ Advanced Course
Tá an chúrsa seo do dhaoine gur suim leo dul i dtaithí ar labhairt na Gaeilge. Níl sé oiriúnach do thosaitheoirí. / This course is for people interested in gaining experience speaking Irish. Not suitable for beginners.

Duration: 14 Lá / 14 Days

Lúnasa 4-17 August
Seomra Singil / Single Room on Campus - Liosta Feithimh
Seomra Beirte / Twin Room on Campus
Scoláire Lae / Day Student