Scoil na Leanaí – Teagmhálaí Ainmnithe / Designated Liaison Persons 

  • Teagmhálaí Ainmnithe / Designated Liaison Person (DLP)
    Eibhlín Nic Philib     Fón :058 46212
            scoilnaleanai@gmail.com
  • Leas-Teagmhálaí Ainmnithe / Deputy Designated Liaison Person (DDLP)
    Olive Cróc       Fón: 058 46212
           Olivecroke20@gmail.com

**************************************

 

1. Plean Freagartha COVID-19: Plean Freagartha COVID-19 le haghaidh Athoscáilt Shábháilte Inbhuanaithe Iar-bhunscoileanna 1. COVID-19 response plan: COVID-19 response plan for safe reopening of post primary schools

2. Raiteas un Polasaí Covid-19 Scoil na Leanaí  2. Covid-19 Policies at Scoil na Leanaí

3. Measúnacht Riosca Scríofa Scoil na Leanaí agus raiteas maidir le Cumhdach Leanaí í Scoil na Leanaí | 3. Child Safeguarding Risk Assessment and Child Safeguarding Statement

4. Covid-19 / School Reopening Report of Inspection Dated August 5th 

5. Polasaí iontrala Scoil na Leanaí     5. Admission Policy Scoil na Leanaí

6. Fógra ligean isteach Scoil na Leanaí 2024-2025 6. Annual Admissions notice 2024/2025    

7. Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta Scoil na Leanaí ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí Notification regarding the Board of Management’s review of the Child Safeguarding Statement

8. Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Teimpléad Measúnaithe Riosca  Child Safeguarding Statement and Risk Assessment : Mandatory Template 1

9. Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement : Mandatory Template 2