Scoil na Leanaí
Designated Liaison Persons – Contact Details | Sonraí Teangmhála

 

  • Designated Liaison Person (DLP) Eibhlín Nic Philib           Fón :058 46212        scoilnaleanai@gmail.com
  • Deputy Designated Liaison Person (DDLP) Olive Cróc       Fón: 058 46212        Olivecroke20@gmail.com

**************************************

1. Plean Freagartha COVID-19: Plean Freagartha COVID-19 le haghaidh Athoscáilt Shábháilte Inbhuanaithe Iar-bhunscoileanna

1. COVID-19 response plan: COVID-19 response plan for safe reopening of post primary schools

2. Raiteas un Polasaí Covid-19 Scoil na Leanaí

2. Covid-19 Policies at Scoil na Leanaí

3. Raiteas maidir le Cumhdach Leanaí í Scoil na Leanaí | 3. Child Safeguarding Statement
Scroll through document above for English version

4. Measúnacht Riosca Scríofa Scoil na Leanaí  | 4. Child Safeguarding Risk Assessment
Scroll through document above for English version

5. Covid-19 / School Reopening Report of Inspection Dated August 5th