Daily Schedule | Garbh-chlár an Lae

 

07.45        Éirí | Rise

08.25        Paidreacha na maiden | Morning Prayers

08.30        Bricfeasta | Breakfast

09.00       Suanliosanna – cóiriú | Tidy Dormitories

09.30       Scoil | School

13.00        Lón | Lunch

14.00        Scoil | School

15.30         Sólaistí | Break

15.45         Cluichí/Caitheamh Aimsire | Games and Pastimes

17.15         Staidéar | Study

18.00        Tae | Evening Meal

18.30         Reflection Time

19.00        Staidéar | Study

20.00       Sos | Break

20.20        Suipéar | Supper

20.30        Suanliosanna | Dormitories

21.00        Soilse Múchta | Lights out

  • School takes place on Saturdays from 09.30 – 12.30
  • Bíonn paidreacha na maidne agus an Choróin Mhuire ann go laethúil | Morning prayers and rosary are said daily
  • Léitear an tAifreann sa Choláiste ag 08.15 maidin Déardaoin agus ar 11.30 gach aon Domhnach. | Mass is available at the school every Thursday morning at 8.15am and on Sundays in the local church at 11.30am
  • The Coláiste accommodates the requests of parents / guardians regarding religious beliefs / non-beliefs.