Is aoibhinn lenár bpáistí na hainmhithe agus a mhalairt!! Ár mbuíochas d’fhoireann Cúla4 don fhíseáin álainn.
Our Scoil na Leanaí children are delighted with our little farm… the delight is reciprocated!! Many thanks to the Cúla4 team at TG4 for the video.