The information requested on this form is used for the purpose of processing this inquiry only. We will ask your permission below to contact you in relation to any other information concerning Coláiste na Rinne.
    Úsáidfear an t-eolas ar an bhfoirm seo chun an fiosrúchán a phróiseáil amháin. Lorgófar cead uait thíos chun teagmháil a dhéanamh leat maidir le haon eolas breise a bhaineann le Coláiste na Rinne.

    If you are representing an organisation or group please let us know its name, alternatively please tick the general inquiry box | Más rud é go bhfuil tú ionadaíoch ar eagraíocht, tabhair an t-ainm sin dúinn, nó muna bhfuil, cuir tic sa bhosca ‘general enquiry’
    Select any or all of the services / facilities available at Coláiste na Rinne that you would like information on | Roghnaigh aon cheann de na seirbhisí / áiseanna a leanas ag Coláiste na Rinne a bheadh de dhíth ort
    Please let us know which of the following types of events most closely match the event you are planning for or interested in | Inis dúinn cén imeacht as an liosta thíos a theastaíonn uait nó suim agat ann.
    How many people are likely to participate | Cé mhéid duine a bheidh páirteach?