Úsáidfear an t-eolas ar an bhfoirm seo chun an t-iarratas a phróiseáil amháin. Lorgófar cead uait thíos chun teagmháil a dhéanamh leat maidir le haon eolas breise a bhaineann le Coláiste na Rinne. The information requested on this form is used for the purpose of processing this application only. We will ask your permission below to contact you in relation to any other information concerning Coláiste na Rinne.