Please note job applicants must be 18 years or older, with the exception of those applying for Housekeeping or Catering roles, in which case applicants must be at least 16 years old.
    Caithfidh iarratasóirí a bheith os cionn 18 mbliana d'aois, seachas iad siúd atá ag lorg oibre sa chistin nó ag glanadh, agus sa chás seo, is gá a bheith os cionn 16 bliana d'aois.
    The information requested on this form is used for the purpose of processing this application only. We will ask your permission below to contact you in relation to any other information concerning Coláiste na Rinne.
    Úsáidfear an t-eolas ar an bhfoirm seo chun an t-iarratas a phróiseáil amháin. Lorgófar cead uait thíos chun teagmháil a dhéanamh leat maidir le haon eolas breise a bhaineann le Coláiste na Rinne.