"Cuireann sé fós faoi dhraíocht mé mar a thagann forbairt ar neamhspleáchas agus féin mhuinín na ndaltaí óga thar an bhliain anseo"

"It always fascinates me to see how the children develop such independence and self-esteem here, during their year at Coláiste na Rinne.
Aisling, An Rinn

More Staff Testimonials

“Ní hamhaín go díríonn an Coláiste ar chúrsaí oideachais ach cuirtear béim ar aibíócht na bpáistí, caidreamh a bheith eatarthu, iad a spreagadh chun a bheith ag obair as lámh a chéile. Dá thoradh san cuirtear le scileanna sóisialta na ndaltaí, scileanna a sheasfaidh dóibh sa mheánscoil agus dar ndóigh, sna blianta atá amach rompu.”
The Coláiste does not focus solely on the children’s academic development but the year allows each child to gain in maturity, flourish socially, develop teamwork skills and establish leadership qualities, thus preparing the children for secondary school and their teenage years.
Aisling, An Rinn

“Tá mé ag obair i gColáiste na Rinne leis na blianta agus bainim taitneamh as an éagsúlacht oibre ó lá go lá. Tá an-ghrá agam don Ghaeilge agus tugann an post seo deis dom daoine eile a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt.”
“I have worked in Coláiste na Rinne for many years and enjoy the wide variety of work my job entails. I have a love of the Irish language and working here enables me to inspire others to speak the language.”
Máirtín, An Rinn

“Bhí mé ag obair i gColáiste na Rinne leis na mblianta agus bainim taitneamh as an spóirt, cluichí agus caitheamh aimsire. Tá spéis ollmhór agam sna cluichí spóirt. Is duine aclaí mé agus is maith liom na scileanna seo a mhealladh i dtreo cleachtaí sláintiúla.”
“I have been working in Coláiste na Rinne for many years and I enjoy sport, games and other activities. I have a huge interest in sports. I am a very active person and I enjoy imparting my sporting knowledge and create an awareness toward a healthy lifestyle.”
Vivienne, Ceapach Chuinn

“Soláthraíonn Coláiste na Rinne deis iontach chun an teanga a chothú, a fheabhsú agus a neartú. Spreagann na foghlaimeoirí i ngach leibhéal achun a gcur amach ceart a chaomhnú agus ag cabhrú chun na fuaimeanna ceart a shealbhú.”
“Coláiste na Rinne provides a wonderful opportunity to improve, strengthen and flourish the Irish language. It inspires learners of all levels to improve their knowledge of the language and helping acquire the sounds and pronunciation of our national language.”
Úna, Co. Chiarraí

 “Táim tar éis post a bheith agam in an-chuid rannóg sa Choláiste thar na blianta, cinnire agus tuismitheoir tí san áireamh. Tá éagsúlacht ollmhór ar fáil mar oibritheoirsa Choláiste.”
“I have worked in various positions and departments within Coláiste na Rinne over the years including that of cinnire and tuismitheoir tí. There is a great sense of variety to be found in Coláiste an Rinne.”
Leanne, An Rinn

“Is aoibhinn liom a bheith ag obair mar chinnire mar gheall ar nádúr spóirt agus sláínte an phost. Díríónn an post ar ghné sláinte agus oireann an stíl mhaireachtála seo do mo phearsantacht.”
“I enjoy working as a cinnire because of the healthy and sporting nature of the job. The job focuses on a healthy aspect and I find that this outdoor lifestyle suits my personality.”
Déaglán, An Rinn

“I gColáiste na Rinne tá foghlaim agus spraoi fite fuaite le chéile trí mheán na Gaeilge. Mar chinnire, is féidir liom mo scileanna spóirt a roinnt agus mo chuid gaeilge a chur chun cinn. Is slí maith é na páistí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt. Cuirim scileanna cumarsáide, scileanna spóirt agus comhoibriú i measc na bpáistí a fhorbairt. Is fidir liom cabhrú le páistí a hullmhú don fhoghlaim ar feadh an tsaoil.”
Róisín, Dún na Mainistreach

“Cuirtear béim ar chomhghéilleadh trí gach uile ní an Coláiste agus gur fhág an chomh-oibriú seo lorg mór orm a mbainfidh mé úsáíd as sa todhchaí”
“Camaraderie is encouraged throughout each section of the Coláiste and this team spirit has had a positive impact on me which I will carry through my future career.”
Maureen, Tiobraid Árann