Foghlaim na Gaeilge i gceantar Gaeltachta le daoine fásta eile gur suim leo an teanga

Freastalaimíd ar thosnaitheoirí, feabhsaitheoirí agus daoine ar chaighdeán ard
Foghlaim a thuilleadh

Faightear meascán de ranganna, imeachtaí culúrtha agus turasanna sa chúrsa nua seo dírithe ar dhaoine fásta. Tugann an cúrsa deis do dhaoine a bheidh i gceantar Gaeltachta agus an teanga a dh’aireachtaint timpeall orthu. Beidh ranganna éagsúla ar maidin do gach léibhéal. Tar éis am lóin, eagrófar turasanna éagsúla sa Rinn agus sa Sean Phobal agus beidh siamsaíocht ar leith ar siúl gach oíche. Tá lóistín, imeachtaí, béilí ar fad ar fáil ar aon láthair amháin.

Dátaí 2019 ag teacht ar ball.